Branchefællesskabet for arbejdsmiljø
Søg

Løft og arbejdsstillinger

Muskler og led bliver påvirket af tunge løft af varer, arbejdsstillinger ved fx arbejde i udgangskassen og det stående og gående arbejde i hverdagen. Man kan mindske de negative påvirkninger på mange måder – fx ved at bruge egnede tekniske hjælpemidler, bruge den rigtige arbejdsteknik, gennem god tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet, og ved at have ordentlige pladsforhold samt hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen og inventaret.

Læs mere om Løft og arbejdsstillinger på BFA Handels hjemmeside.

Jobogkrop i Detailhandlen er udviklet i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
Indhold og øvelser bygger på kampagnen Job og Krop, som er baseret på viden og forskning fra NFA.